• test

    • NL
    • EN

Blog

Edit this subtitle in customizer's archive blog section

Ralf has definitely provided a deep transformation.

Ralf’s methodologies brought me deep inside from the very first session. By now I was familiar with the origin of certain obstructing patterns / beliefs that I had, but Ralf could help me to feel, to really become aware. And in doing so he helped me to break free: to release blockages. On a mental View Full →

Ralf heeft absoluut voor een diepe transformatie gezorgd.

Ralf’s methodieken hebben mij direct, vanaf de eerste sessie, diep naar binnen gebracht. Ik was inmiddels wel bekend met de oorsprong van bepaalde belemmerende patronen/overtuigingen die ik bezat, maar Ralf kon me helpen te voelen, écht bewust te worden. En daarbij hielp hij me los te komen: blokkades vrij te maken. Op mentaal maar ook View Full →

Ik heb geleerd met meer compassie naar mijzelf kijken.

In de paar sessies met Ralf heb ik met meer compassie naar mijzelf leren kijken, hierdoor is het ook gemakkelijker om zo anderen te kijken, zonder oordeel. Ook hebben we in korte tijd een trauma geheeld, waardoor alles weer stroomt. Voelt als een heel waardevolle investering in mezelf.

I learned to look at myself with more compassion.

In the few sessions with Ralf I learned to look at myself with more compassion, this also makes it easier to look at others without judgment. We also healed a trauma in a short time, so that everything flows again. Feels like a very worthwhile investment in myself.

I felt really seen!

I came to Ralf to help me through a difficult period in my life. In advance I was not sure what to expect, but Ralf’s friendly, calm and positive character made me feel quickly familiar. I was impressed how much we could achieve in one session by feeling and experiencing and how quickly Ralf sensed View Full →

Ik voelde me echt gezien!

Ik kwam bij Ralf om me door een moeilijke periode in m’n leven te helpen komen. Vooraf wist ik nog niet goed wat ik moest verwachten, maar door Ralf z’n vriendelijke, rustige en positieve karakter voelde ik me als snel vertrouwd. Ik was onder de indruk hoeveel we steeds in een sessie konden bereiken door View Full →

He also shows the person behind the therapist.

I am someone who does not easily trust men, but Ralf really sees me for who I am and can see through my soul. Sometimes I found matters difficult to discuss, but Ralf’s open, empathetic and sensitive attitude meant that not many words were needed. This made my healing process a lot easier. I have View Full →

Hij laat ook de mens zien achter de therapeut zien.

Ik ben iemand die niet makkelijk mannen vertrouwt, maar Ralf ziet mij echt voor wie ik ben en kan door mijn ziel kijken. Soms vond ik zaken lastig om te bespreken, maar door de open, empathische en sensitieve houding van Ralf waren er niet veel woorden nodig. Dit maakte mijn helingsproces een stuk makkelijker. Ik View Full →

Ik ervaar veel meer rust, speelsheid en ademruimte.

Het was bijzonder om met Ralf op reis te gaan. Hij weet een veilige ruimte te creëren waarin alles welkom is. Deze ruimte gaf me de gelegenheid dieper in mezelf te duiken en meer inzicht te krijgen en aantal pijnlijke ervaringen te verwerken. Ik ervaar na een paar sessies veel meer rust, speelsheid en ademruimte.

I experience much more peace, playfulness and breathing space

It was special to travel with Ralf. He knows how to create a safe space where everything is welcome. This space gave me the opportunity to dive deeper into myself and gain more insight and process some painful experiences. After a few sessions I experience much more peace, playfulness and breathing space.
Stel je vraag
1
Vragen of twijfels? Maak even contact.
Vrijblijvend contact met Ralf.