• test

    • NL
    • EN

Blog

Edit this subtitle in customizer's archive blog section

He never gets bogged down in unnecessary details.

Ralf has helped me unlock some of the deepest parts of my mind and gain a newfound sense of clarity. My sessions with him have been nothing short of incredible – I’ve been able to unravel thought patterns that previously left me feeling confused. Ralf has a special talent for honing in on what truly View Full →

.. hij verzandt nooit in onnodige details

Ralf heeft me geholpen enkele van de diepste delen van mijn geest te ontsluiten en een nieuw gevoel van helderheid te verkrijgen. Mijn sessies met hem waren ronduit ongelooflijk; ik heb gedachtepatronen kunnen ontrafelen waardoor ik me voorheen verward voelde. Ralf heeft een speciaal talent voor het aanscherpen van wat er echt toe doet, en View Full →

really extremely valuable every time

Ralf is calm, respectful and compassionate. He really tries to take you further, but without becoming hard/blunt. Ralf has many different tools available and will look at which one is right for you, at what time. I think one of the most special things about Ralf is that he hits the nail on the head View Full →

..elke keer weer ontzettend waardevol

Ralf is rustig, respectvol en medemenselijk. Hij probeert je echt verder te brengen, maar zonder hard/bot te worden. Ralf heeft veel verschillende tools beschikbaar, en kijkt welke voor jou de juiste is, op welk moment. Een van de meest bijzondere dingen aan Ralf vind ik dan ook dat hij elke sessie de spijker op de View Full →

A new world has opened up for me.

A new world has opened up for me. During the sessions with Ralf I always experienced a feeling of coming home and after six sessions I feel much more connected to myself. To me it only feels like a beginning and I’m curious to see what else it will bring me. Excited to discover that! View Full →

Er is een nieuwe wereld voor mij open gegaan.

Er is een nieuwe wereld voor mij open gegaan. Tijdens de sessies met Ralf ervaarde ik steeds een gevoel van thuiskomen en na zes sessies voel ik me veel meer verbonden met mezelf. Het voelt voor mij slechts als een begin en ik ben benieuwd wat het me verder nog zal brengen. Zin om dat View Full →

Ralf has definitely provided a deep transformation.

Ralf’s methodologies brought me deep inside from the very first session. By now I was familiar with the origin of certain obstructing patterns / beliefs that I had, but Ralf could help me to feel, to really become aware. And in doing so he helped me to break free: to release blockages. On a mental View Full →

Ralf heeft absoluut voor een diepe transformatie gezorgd.

Ralf’s methodieken hebben mij direct, vanaf de eerste sessie, diep naar binnen gebracht. Ik was inmiddels wel bekend met de oorsprong van bepaalde belemmerende patronen/overtuigingen die ik bezat, maar Ralf kon me helpen te voelen, écht bewust te worden. En daarbij hielp hij me los te komen: blokkades vrij te maken. Op mentaal maar ook View Full →
Stel je vraag
1
Vragen of twijfels? Maak even contact.
Vrijblijvend contact met Ralf.