• test

    • NL
    • EN

Technieken

All-Round Hypnotherapie
Ik heb geleerd om heel flexibel af te stemmen op wat een client nodig heeft, iets dat ook heel goed bij me past als persoon. Dit betekent dat ik tijdens een sessie uw onderbewuste volg en soepel van de ene techniek in de andere overga. In regressie kunnen momenten van EMDR zitten, als er een symbool komt dan werken we daarmee, en blijken er "delen" op te komen dan gaan we daarmee aan de slag. Doordat ik het onderbewuste niet probeer te sturen in bepaalde protocollen, maar ontspannen mee kan gaan in wat het vraagt is er geen weerstand. U heelt op de manier die bij u past.

EMDR Therapie (bij Acuut trauma) (Specialiteit)
Eye Movement Desensitization and Reprocessing Therapie. Een krachtige, zeer veel onderzochte en bewezen trauma verwerkingstechniek. Tegenwoordig wordt dit ook steeds meer toegepast in de reguliere zorg. Aangezien het een vorm van trancewerk is, hebben hypnotherapeuten over het algemeen meer mogelijkheden om van het protocol af te wijken, om het onderbewuste te volgen en zo tot betere resultaten te komen.

Coaching (ZZP-ers) (Aftrekbaar)
Ons mentale welzijn bepaalt voor een groot deel hoe productief en daadkrachtig wij zijn in ons werk. Zeker als ZZP-er ligt jouw eigen geluk en succes nadrukkelijk in eigen handen. Uitstelgedrag, stress, minderwaardigheidsgevoelens en gebrek aan richting kunnen ons enorm in de weg zitten. In mijn ervaring is er bij ZZP-ers maar zelden sprake van gebrek aan (zelf)kennis. Ondanks cognitie en skills kunnen we onszelf enorm in de weg blijven zitten. Herken je dit? Dan is het tijd om op een dieper niveau te werken aan wat je in de weg staat om jouw dromen te realiseren.

DRT Therapie (bij Complex trauma) (Specialiteit)
Een afgeleide van EMDR therapie die nadrukkelijk meer ruimte laat voor wat zich aandient in een sessie. Hierbij wordt veel gevraagd van de therapeut met betrekking tot de vaardigheid, creativiteit en flexibiliteit in het mengen van technieken. Deze techniek is uitermate geschikt voor complex trauma. In tegenstelling tot acuut trauma, bijvoorbeeld het meemaken van een overval, is er bij complex trauma sprake van een hele reeks aan gebeurtenissen. Dingen die we meemaken in onze (vroege) jeugd kunnen al snel tot een hele complexe structuur van overlevingsmechanismen leiden. Veel mensen lopen hier mee, leren vervolgens veel over zichzelf in hun therapeutische processen, maar komen er helaas vaak toch niet doorheen. In mijn optiek zit de oplossing niet in het overzien van de complexiteit van oorzaken en gevolgen. Maar in het onderbewuste de ruimte geven voor het ontrafelen van dit alles.

Regressietherapie (Vele toepassingen)
Als situaties of gedachten ons emotioneel "triggeren" dan betekent dit dat datgene wat we nu meemaken ons onbewust herinnert aan iets anders uit het verleden. We kunnen in een trance staat een dergelijke situatie oproepen en dan dit gevoel terug de tijd in volgen naar waar het ooit begon. Als een beleving of serie ervaringen ons fundamentele wereld en zelfbeeld ooit veranderde, dan kan een andere ervaring dit ook overschrijven. Zo werkt de neuro-plasticiteit van ons brein. De sleutel om echte diepe verandering te krijgen is dat we voorbij rationeel inzicht moeten gaan. Net als toen het ons vormde, moeten we het ook nu ook emotioneel doorleven. Dit kan in regressie therapie en dat maakt het een bijzonder krachtige techniek. Indien het onderbewuste dat relevant acht kan er ook teruggegaan worden naar vorige levens, al gebeurt dat meestal niet.

MBit (Multiple Brain Integration Techniques)
We hebben meer dan één brein, naast ons gelaagde hoofdbrein hebben ook ons hart en onze buik een brein. Er zijn daar letterlijk neurale netwerken, die in de buik is vergelijkbaar met een honden -of kattenbrein. Als deze breinen niet goed communiceren, of andere dingen willen, dan ervaren we een gespletenheid in ons. Ons handelen en denken is dan niet congruent, iets wat vaak leidt tot stagnatie in ons leven. Door deze breinen met elkaar in contact te brengen en ieders behoeften boven tafel te krijgen kan de onderlinge relatie verbeteren. Als ze dan gaan samenwerken kunnen de veranderingen in een persoon enorm zijn.

ACT- Acceptance and Commitment Therapy
Deze vorm van therapie is gebaseerd op Mindfulness. Het idee is dat we eerst leren accepteren waar we nu zijn, onze levenssituatie, staat en vermogens. Vanuit deze acceptatie kunnen we stappen gaan maken richting onze waarden, dat wat ons leven rijker maakt. Belangrijk is hierbij dat het niet gaat over me nu goed voelen, want dat kan leiden tot ontwijking van wat er intern gezien wil worden. We ontwijken niks én gaan toch richting ons gewenste leven. We hoeven niet te wachten tot alles geheeld is, iedere dag kan ik mini stapjes maken richting mijn gewenste leven. Fijn dus terwijl we nog in het proces zitten.

Werken met (oppositie)delen en IFS (Bij sterke zelfkritiek)
Het gebeurt vaak dat iemand een interne (twee)strijd voelt. Bijvoorbeeld door verschillende dingen tegelijk te willen. Vaak uit het zich echter als een deel dat erg oordeelt, heel streng is, terwijl een ander deel er onder lijdt. Dat kan zo ontkrachtend zijn dat het zelfs tot depressie kan leiden. Beide delen hebben het beste met de persoon voor, maar dat het averechts werkt dringt niet door. Deze techniek kan daar verandering in brengen.

Hechtingsleer volgens Dr. Gordon Neufeld
Toen ik net vader was liepen we aan tegen issues met ons zoontje die we niet goed begrepen. Toen we na een jaar zoeken eindelijk het Neufeld Instituut ontdekten vielen alle kwartjes. Sindsdien heb ik een cursus over Alpha kinderen, een over hechting in het algemeen en een over liefdesrelaties gevolgd. Deze kennis voelt als de sluitsteen die mijn wereld en mensbeeld compleet maakt. Ik voelde al lang aan dat de problemen waar de meeste mensen mee komen iets te maken hebben met hechting. Gordon legt het haarfijn uit, hij gaat hierin veel verder dan "onveilig, angstig of ontwijkend" gehecht zijn, hij biedt ons heel concreet hulp en inzichten.

Geweldloze Communicatie/ Empathie (NVC) (Specialiteit)
Non-Violent Communication is in mijn ogen een mooie en potentieel leven veranderende techniek. De essentie is Empathie, het menselijk vermogen om echt aanwezig te zijn bij iemand, zonder oordeel en zonder agenda. Het effect van pure empathie is dat we ons echt gehoord of gezien kunnen voelen. Ons lichaam ontspant en er ontstaat ruimte voor ontwikkeling, heling begint dan eigenlijk al vanzelf. In mijn optiek is het serieus verdiepen in en trainen van empathie een must voor elke therapeut. Het is dan ook een fantastische combinatie met Hypnotherapie.

Meditatie en Mindfulness (Coach/begeleider)
Mediteren doe ik al vele jaren, de laatste paar jaar is daar wel een enorme groei in gekomen. Voor mij was de katalysator mijn eerste tien-daagse Vipassana retraite waarin men tien uur per dag in stilte zittend mediteert. Tegenwoordig mediteer ik dagelijks ongeveer één à twee uur. De duizenden uren die ik heb gespendeerd in mijn eigen onderbewuste hebben me belichaamde kennis en nieuwe vaardigheden gegeven. Mijn keuze voor dit werk als Hypnotherapeut is daar als vanzelf uit voortgevloeid, het fascineert me mateloos en ik lijk er voor gemaakt te zijn. Doordat ik zelf al vele jaren door een groeiproces ga van zelfkennis en het loslaten van oud complex trauma begrijp ik goed dat dit alleen op een holistische manier benaderd kan worden. Mijn eigen ervaring helpt in het begeleiden van anderen in hun groeiproces.
© 2023
Stel je vraag
1
Vragen of twijfels? Maak even contact.
Vrijblijvend contact met Ralf.